Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trường Chuyên biệt Bình Minh tháng 9/2021 học sinh tạm dừng đến trường. Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tuyến trong tháng 9 học sinh tạm dừng đến trường

 Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Căn cứ Công văn số 160/UBND-KGVX ngày 15/2/2021 của UBND TP Hà Nội về việc học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19;

 Căn cứ Công văn số 168/PGD& ĐT ngày 27/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh về việc tổ chức Lễ khai giảng triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021 - 2022;

Căn cứ tình hình thực tế, Trường Chuyên biệt Bình Minh xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến tháng 9 năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19;

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh khuyết tật trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Yêu cầu

Giáo viên phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học trực tuyến đã được tập huấn.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Nội dung dạy học

1.1. Khái quát về việc chỉ đạo thực hiện nội dung, chương trình :

Năm học 2021 – 2022, nhà trường có tổng số học sinh: 91 em, 8 lớp, gồm 4 lớp 1 (trong đó có 1 lớp 1 HS Khiếm thính (KT), 1 lớp 2 Khuyết tật trí tuệ (KTTT), 1 lớp 3 KT,  1 lớp 4 KTTT và 1 lớp 5 KT.

Đối tượng HS của nhà trường là: khuyết tật Trí tuệ (đao, tự kỉ, tăng động rất khó hợp tác, có em còn không hợp tác với GV và cha mẹ, chậm phát triển trí tuệ), Khiếm thính, khuyết tật vận động, có nhiều em còn bị đa tật, rất khó khăn trong việc nhận thức. HS nhà trường không được học tin học. Nên khi học trực tuyến cần có phụ huynh ngồi cạnh hỗ trợ. Với HS Khiếm thính các em không nghe thấy lời cô giảng, GV phải hướng dẫn phụ huynh để PH hỗ trợ các em. Khi GV giảng kết hợp ngôn ngữ kí hiệu qua màn hình máy tính, điện thoại  HS khó nhìn, các em hay mất tập trung, không chú ý. Đa số, cha mẹ có trình độ dân trí thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nhà không có điện thoại thông minh hoặc máy vi tính, hoặc khả năng sử dụng điện thoại thông minh, máy vi tính còn nhiều hạn chế. Một số gia đình không có mạng Internet, hoặc bố mẹ không bình thường nên hạn chế trong việc hướng dẫn con học bài ở nhà, hoặc hạn chế khả năng hợp tác với giáo viên.

 Tuy vậy, trong thời gian dừng việc học ở trường trong tháng 9/ 2021 do dịch bệnh Covid -19, nhà trường đã đưa ra các biện pháp cho cha mẹ HS khắc phục một số khó khăn trên, tổ chức dạy trực tuyến ở một số môn học cho HS khuyết tật. Chỉ có gần 30% số HS của trường là tham gia học trực tuyến.

1.2. Các môn dạy của các khối lớp:

Khối lớp

Đối tượng HS

Các môn học

 

Khối 1

HS KT

Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Kí hiệu, Phát triển giao tiếp, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm.  

HS KTTT

Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Kĩ năng sống (Kĩ năng tự phục vụ, Kĩ năng giao tiếp, Kĩ năng xã hội), Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm.  

Khối 2

HS KTTT

Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Tự nhiên và Xã hội, Kĩ năng sống (Kĩ năng tự phục vụ, Kĩ năng giao tiếp, Kĩ năng xã hội)

Khối 3

HS KT

Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công, Kí hiệu, Phát triển giao tiếp.

Khối 4

HS KTTT

Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Mĩ thuật, Thể dục, Kỹ thuật, Khoa học, Lịch sử & Địa lý.

Khối 5

HS KT

Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Kí hiệu, Phát triển giao tiếp, Mĩ thuật, Thể dục, Kỹ thuật, Khoa học, Lịch sử & Địa lý,.

 

1.3. Thời lượng : 20 tiết/tuần.

Môn

Khối 1

(tiết)

Khối 2 (KTTT)

(tiết)

Khối 3

(KT) (tiết)

Khối 4

(KTTT)

(tiết)

Khối 5

(KT)

(tiết)

Mới

Mới

Mới

Mới

Mới

Tiếng Việt

12

6

10

5

8

6

8

6

8

6

Toán

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

TNXH (KT)

2

2

 

 

2

1

 

 

 

 

TNXH (KTTT)

2

1,5

2

1

 

 

 

 

 

 

Khoa học

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1

Đạo đức

1

0,5

1 ( KT)

1

0,5

1

1

1

1

1

1

TC/KT

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Lịch sử & Địa lí

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

PTGT (KT)

2

2

 

 

2

1

 

 

2

1

Kí hiệu (KT)

2

2

 

 

2

2

 

 

2

1

Kĩ năng sống (KTTT)

10

6

10

5

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

0

Mỹ Thuật

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Thể dục/GDTC

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

HĐTN

3

2

3

2

 

 

 

 

 

 

 (Có Chương trình và Thời khóa biểu kèm theo Kế hoạch)

2. Hình thức tổ chức

- Áp dụng đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học trực tuyến bằng phần mềm Zoom, Zalo, Power Point, Facebook, dạy học trên truyền hình cho phù hợp với điều kiện thực tế để hỗ trợ quá trình giáo dục và đảm bảo thực hiện đúng, có chất lượng, hiệu quả, nội dung dạy học theo qui định; phù hợp với kỹ năng của giáo viên, khả năng lĩnh hội và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh; khi thực hiện phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến và hướng dẫn sử dụng cho giáo viên và học sinh khuyết tật; đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ; các quy định của Bộ GD&ĐT về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức dạy học qua Internet và các quy định của pháp luật có liên quan; công nhận kết quả dạy và học trực tuyến phải dựa trên cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh và theo các quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh.

Triển khai dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học chuyên biệt linh hoạt theo các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của đối tượng học sinh khuyết tật, địa phương và nhà trường, thực hiện chương trình giáo dục tích hợp theo quy định.

- Trường hợp đặc biệt, học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trên sách giáo khoa, trên truyền hình và giáo viên kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ huynh học sinh qua điện thoại (nếu cha mẹ và HS hợp tác được với GV).

3. Thời gian tổ chức: Trong tháng 9 năm 2021.

Mỗi ngày 4 tiết theo thời khóa biểu từng lớp. Sáng 2 tiết, chiều 2 tiết. Thời gian học: sáng từ 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 20 phút. Chiều từ 14g đến 15 giờ 20 phút. Từ khối 1 đến khối 5.

4. Đánh giá kết quả học tập của học sinh

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên Zalo, facebook, Gmail cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt phù hợp với tình hình hiện nay.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo PGD, triển khai tới toàn thể CB-GV-NV, thông báo công khai tới CMHS.

- Xếp thời khóa biểu các tiết cho từng khối lớp.

- Duyệt chương trình cụ thể của từng khối theo từng tuần.

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh sau khi học sinh quay lại trường.

- Dự giờ, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dạy học trực tuyến của giáo viên.

- Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về PGD.

2. Giáo viên:

* Tổ trưởng chuyên môn

- Họp tổ thống nhất chương trình bài dạy cụ thể của từng môn học theo từng tuần. Báo chương trình cho PHT phụ trách chuyên môn duyệt trước ít nhất 1 tuần.

- Thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch bài dạy cụ thể cho từng tiết học.

- Thống nhất nội dung kiểm tra đánh giá học sinh sau thời gian học trực tuyến.

- Các tổ sinh hoạt tổ chuyên môn trực tuyến ít nhất 1 lần/ tuần.

* Giáo viên chủ nhiệm:

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến kế hoạch dạy học đến 100% CMHS của lớp chủ nhiệm.

- Hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh phương pháp học tập trực tuyến Internet đặc biệt với Khối lớp 1 qua tuần đầu làm quen.

- Tham gia họp tổ thống nhất chương trình bài dạy cụ thể của từng môn học theo từng tuần, thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch bài dạy cụ thể cho từng tiết học.

- Thực hiện dạy học các môn được phân công giảng dạy. Động viên khuyến khích học sinh tích cực tham gia học tập đảm bảo kiến thức.

- GVCN tuyên truyền tới cha mẹ HS hướng dẫn con em giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên khi ở nhà, thực hiện đúng 5 K.

- Lên Lịch báo giảng ghi chép đầy đủ.

- Tham gia lớp học trực tuyến các môn chuyên biệt của lớp mình để hỗ trợ giáo viên bộ môn tổ chức lớp học trong suốt quá trình diễn ra tiết học của lớp mình chủ nhiệm.

- Căn cứ tình hình học tập thực tế của học sinh lớp mình có thể linh hoạt tổ chức thêm thời gian học tập trực tuyến cho HS lớp mình để hỗ trợ học sinh hoàn thành nội dung học tập theo chương trình đã xây dựng.

- Đối với học sinh không có điều kiện (Ti vi, máy tính, điện thoại thông minh), GVCN có trách nhiệm quan tâm bổ sung kiến thức để hỗ trợ học sinh tham gia học tập đạt hiệu quả.

* Giáo viên bộ môn:

- Tham gia họp tổ báo cáo chương trình bài dạy cụ thể của môn học theo từng tuần, xây dựng kế hoạch bài dạy cụ thể cho từng tiết học.

- Thực hiện dạy trực tuyến môn học được phân công giảng dạy. Động viên khuyến khích học sinh tích cực tham gia học tập.

* Lưu ý:

- GVCN và GV bộ môn lập sổ theo dõi số học sinh tham gia học tập trực tuyến hàng ngày và tổng hợp số lượng học sinh tham gia học tập báo cáo sĩ số hàng ngày của lớp về BGH qua trang tính trong hòm thư của trường.

- Báo cáo tổ chuyên môn, BGH những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Nếu học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trên sách giáo khoa và giáo viên kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ huynh học sinh qua điện thoại (nếu cha mẹ và HS hợp tác được với GV).

3. Học sinh

- Phải có máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet, tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, rửa tay thường xuyên khi ở nhà, thực hiện đúng 5 K.

4. Cha mẹ học sinh

- Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

- Theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt cho con hàng ngày và ghi nhiệt độ vào sổ theo dõi sức khỏe học sinh, báo cáo tình hình sức khỏe hoặc yếu tố dịch tễ (nếu có) của con hàng ngày cho GV.

- Hướng dẫn con em giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay thường xuyên khi ở nhà, thực hiện đúng 5 K.                                     

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;

- CB, GV, NV, HS, CMHS;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thu Hằng

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG ANH

   

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT BÌNH MINH

 

   

Thêi kho¸ biÓu Lp 1, 2 - N¨m häc 2021 - 2022
Thực hiện dạy học online từ 6/9 đến 30/9/2021


 

Tuần 1, 3

     

Lớp

TG

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1A1, 1A2,
1A3

8g-8g40'

1

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần (Ôn tập)

 

8g45'- 9g20'

2

KNS (TPV)

HĐTT-HĐTN

Mĩ thuật

GDTC

KNS (TPV)

 

14g-14g40'

3

Toán

KNS (GT)

Toán

Toán

KNS (GT)

 

14g45'- 15g20'

4

Đạo đức

TN&XH

KNS (XH)

KNS (XH)

Âm nhạc

 

2A

8g-8g40'

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

8g45'- 9g20'

2

KNS (XH)

HĐTT-HĐTN

KNS (XH)

KNS (GT)

Mĩ thuật

 

14g-14g40'

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

14g45'- 15g20'

4

Đạo đức

KNS (TPV)

GDTC

KNS (TPV)

TN&XH

 

        

 

Tuần 2, 4

     

Lớp

TG

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1A1, 1A2,
1A3

8g-8g40'

1

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần (Ôn tập)

 

8g45'- 9g20'

2

KNS (TPV)

HĐTT-HĐTN

Mĩ thuật

GDTC

KNS (TPV)

 

14g-14g40'

3

Toán

KNS (GT)

Toán

KNS (GT)

Toán

 

14g45'- 15g20'

4

KNS (XH)

TN&XH

KNS (XH)

Âm nhạc

TN&XH

 

2A

8g-8g40'

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

8g45'- 9g20'

2

KNS (GT)

HĐTT-HĐTN

KNS (GT)

KNS (XH)

Mĩ thuật

 

14g-14g40'

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

14g45'- 15g20'

4

KNS (TPV)

Âm nhạc

GDTC

KNS (TPV)

TN&XH

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêi kho¸ biÓu Lp 1B-KT, 3, 4, 5 - N¨m häc 2021 - 2022
Thực hiện dạy học online từ 6/9 đến 30/9/2021

        

 

Lớp

TG

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1B-KT

8g-8g40'

1

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần (Ôn tập)

 

8g45'- 9g20'

2

PTGT

HĐTT-HĐTN

GDTC

Kể chuyện

PTGT

 

14g-14g40'

3

Toán

TN&XH

Toán

Kí hiệu

Toán

 

14g45'- 15g20'

4

Đạo đức

Kí hiệu

Âm nhạc

Mĩ thuật

TN&XH

 

3A-KT

8g-8g40'

1

TĐ (TĐ-KC)

TĐ (TĐ-KC)

LT&C

Kí hiệu

Tập làm văn

 

8g45'- 9g20'

2

TĐ (TĐ-KC)

PTGT

Kí hiệu

Chính tả

TD

 

14g-14g40'

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

14g45'- 15g20'

4

Đạo đức

Âm nhạc

TN&XH

Thủ công

Mĩ thuật

 

4A

8g-8g40'

1

Tập đọc

LT&C

Tập đọc

Âm nhạc

TLV

 

8g45'- 9g20'

2

Chính tả (Kể. ch)

TD

Khoa học

LT & C

TLV

 

14g-14g40'

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

14g45'- 15g20'

4

Mĩ thuật

Đạo đức

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

 

5-KT

8g-8g40'

1

Tập đọc

TD

Tập đọc

Chính tả (LT&C)

TLV

 

8g45'- 9g20'

2

PTGT

LT&C

Khoa học

Kí hiệu

TLV

 

14g-14g40'

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

14g45'- 15g20'

4

Đạo đức

Mĩ thuật

Lịch sử

Kĩ thuật

Địa lí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...