Một số kết quả đạt được trong việc hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật tại trường Chuyên biệt Bình Minh

Ngày 19/12/2018, cuộc họp định kỳ giáo viên lần 3 đã diễn ra tại trường chuyên biệt Bình Minh. Đây là một hoạt động của dự án “Cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại Hà Nội, Việt Nam” do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ hoà nhập người khuyết tật (ICC) và Tổ chức Angels’ Haven hợp tác thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA.

Cuộc họp định kỳ này nhằm giúp các giáo viên có cái nhìn tổng quát về các hoạt động giám sát của các chuyên gia đến từ Ban nghiên cứu giáo dục đặc biệt, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, những người đã hỗ trợ công tác giảng dạy tại nhà trường trong năm 2018. Hoạt động này cũng nhằm mục đích lắng nghe những ý kiến của các giáo viên đóng góp cho hoạt động giám sát của các chuyên gia trong năm 2019.

Các chuyên gia của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã báo cáo kết quả đạt được của từng môn học đang áp dụng thí điểm tại nhà trường. Đó là môn Toán cho học sinh khuyết tật trí tuệ, môn ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ khiếm thính và môn kỹ năng sống.

Qua các buổi hỗ trợ giáo viên dạy môn Toán cho học sinh khuyết tật trí tuệ từ tháng 8/2018, các chuyên gia nhận thấy học sinh học tập hiệu quả hơn với chương trình được thiết kế phù hợp. Giáo viên nhà trường đã có khả năng thiết kế chương trình chi tiết, thiết kế kế hoạch dạy học và thực hiện hiệu quả tiết học toán. Đồng thời, giáo viên có kỹ năng chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung bài học và nhu cầu của học sinh khuyết tật trí tuệ. Môi trường giáo dục tại trường Bình Minh được cải thiện rõ rệt bởi sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường khi thường xuyên đôn đốc việc thực hiện nội quy trường lớp đối với giáo viên và học sinh. Tuy nhiên các giáo viên cần hoàn thiện hơn các kỹ thuật dạy học hiệu quả trong môi trường giáo dục chuyên biệt.

Muốn đạt được kết quả này, nhà trường cần hướng tới việc áp dụng hoàn toàn chương trình và sách giáo khoa dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ trong trường. Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần được tạo điều kiện và chủ động hơn trong việc thiết kế đồ dùng dạy học. Các chuyên gia bày tỏ hy vọng các giáo viên và ban giám hiệu nhà trường sẽ được tham gia nhiều hơn vào các hội thảo, được tham quan, học hỏi các cơ sở giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ.

Đối với môn ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ khiếm thính, giáo viên người Điếc cùng 2 chuyên gia của Viện KHGD Việt Nam đã tiến hành hỗ trợ cho các giáo viên tổ khiếm thính ngôn ngữ kí hiệu (NNKH) hàng tuần (2-3 buổi/tuần), từ đó khả năng giao tiếp và giảng dạy bằng NNKH của giáo viên tăng lên rõ rệt. Giáo viên được cung cấp chương trình tổng thể về giáo dục học sinh khiếm thính. Đối với một số môn học đặc thù như NNKH và Phát triển giao tiếp đã được áp dụng và triển khai chi tiết trong các tiết dạy của giáo viên. Cụ thể, giáo viên được tập huấn, được hỗ trợ phát triển chương trình chi tiết, được hướng dẫn soạn giáo án, tổ chức giờ học theo chương trình giáo dục chuyên biệt. Do đó, học sinh đã được học môn NNKH và Phát triển giao tiếp, mỗi môn 2 tiết/tuần.

Trong quá trình triển khai, giáo viên đã được dự giờ, quan sát các tiết dạy mẫu trên lớp. Từ đó, giáo viên cùng các chuyên gia đã quan sát, trao đổi, rút kinh nghiệm một số giờ dạy học trên lớp. Để hoạt động được hiệu quả hơn trong năm học 2018-2019, các chuyên gia đã đưa ra các kiến nghị cụ thể, như tiếp tục duy trì hoạt động giáo dục này, Ban giám hiệu nên áp dụng chương trình khung chuyên biệt và tăng cường số lượng tiết phân môn ngôn ngữ kí hiệu và phát triển giao tiếp.

Với nhà tài trợ AH và ICC, nên tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong việc triển khai hoạt động, tổ chức tập huấn, nâng cao về NNKH cho phụ huynh, tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm của các cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Đối với môn kỹ năng sống, sau khi đánh giá khả năng và nhu cầu của nhóm học sinh khuyết tật trí tuệ, các chuyên gia nhận thấy, đa số các em thuộc dạng khuyết tật trí tuệ mức độ trung bình và nặng. Chính vì vậy, các học sinh khuyết tật khó có thể theo học được chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, do đó rất cần thí điểm áp dụng chương trình chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ tại trường chuyên biệt Bình Minh. Chương trình này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sử dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 5715/QĐ-BGDĐT, ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay đã có 69 trường/trung tâm chuyên biệt trên toàn quốc sử dụng chương trình này để dạy cho học sinh khuyết tật trí tuệ.

Được sự ủng hộ của nhà trường, sau một thời gian thực hiện, các chuyên gia nhận thấy các khoá tập huấn về chương trình chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học đã giúp các cán bộ quản lí và giáo viên dạy học sinh khuyết tật trí tuệ hiểu biết và nhận thấy tầm quan trọng và phù hợp của việc áp dụng chương trình chuyên biệt để dạy cho nhóm học sinh khuyết tật trí tuệ. Năm học 2018 – 2019, trường chuyên biệt Bình Minh sẽ tiếp tục áp dụng môn kĩ năng sống để dạy cho nhóm học sinh này với sự hỗ trợ về tài liệu giảng dạy từ các chuyên gia Hàn Quốc và hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Bên cạnh đó, phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt tại trường chuyên biệt Bình Minh đã được sử dụng để tiến hành các hoạt động giáo dục cho học sinh khuyết tật với đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ đặc thù và các đồ dùng dạy học trực quan.

Chỉ qua một học kỳ thí điểm, chất lượng dạy học của giáo viên và chất lượng học của học sinh đã được nâng cao rõ rệt, điều đó khẳng định sự thành công của chương trình thí điểm này./.

Bích Liên