Ngày 13/10/2020 Trường Chuyên biệt Bình Minh tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2020-2021. Trong hội nghị đã bầu Ban TTNDvà trao thưởng cá nhân có thành tích trong năm học 2019-2020. Hội nghị thành công tốt đẹp.