Thứ 7 ngày 27/2/2021 trường Chuyên biệt Bình Minh tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn đón học sinh trở lại trường học